Gratis verzending vanaf €70
Veilig winkelen
Spaar voor je vereniging

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. OMRUILVOORWAARDEN ONLINE WEBSHOP QLUB BV. 

Omruilen van de gekochte goederen is mogelijk maar de kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd naar :

Brusselsesteenweg 157
1785 Merchtem
Belgium
www.jartazi.com
info@jartazi.com

Een specifiek artikel kan slechts omgeruild worden voor een identiek artikel in een andere maat.

Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gepast - zoals dit ook bij het passen in een winkel gebruikelijk is. De goederen moet voorzien zijn van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Bedrukte of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad door oneigenlijk gebruik anders dan hierboven beschreven, dan behoudt QLUB BV.  zich het recht voor om de omruiling te weigeren.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan kunnen bestelde goederen niet omgeruild worden.

ARTIKEL 2. PRIJZEN, BETALINGSWIJZEN EN LEVERING

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en exclusief de transportkosten.

Betaling van de artikelen gebeurt via Mistercash of iDeal.

De goederen zullen steeds worden geleverd per koerierdienst en dit binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De kosten per pakket tot 30 kilo bedragen € 9  voor België en € 12 voor het buitenland.

ARTIKEL 3. BESTELLING VAN PRODUCTEN IN ACTIE

Deze producten zijn steeds inclusief btw.

Omruilen van gekochte goederen is mogelijk, maar de kosten voor het terugzenden naar QLUB BV. en het opnieuw versturen van het geruilde artikel zijn steeds ten laste van de koper.

Het pakket moet binnen de 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd.

ARTIKEL 4. WEIGEREING VAN BESTELLINGEN

QLUB BV.  behoudt zich het recht voor elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan QLUB BV. volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer QLUB BV. ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

ARTIKEL 5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door QLUB BV.  of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee QLUB BV. of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer QLUB BV. persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die QLUB BV.  hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag QLUB BV.  uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van QLUB BV. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor QLUB BV.  reclame-initiatieven. 

Alle commerciële e-mails van QLUB BV. bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. QLUB BV.  zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

ARTIKEL 6. WETTELIJKE INFORMATIE OVER HET RECHT OP TERUGZENDING

Recht om van de verkoop af te zien

De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de koper. Bedrukte of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. De artikelen dienen binnen 14 dagen te worden teruggezonden naar het volgende adres:

Brusselsesteenweg 157
1785 Merchtem
Belgium

Gevolgen van de terugzending

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn.

De waarde van de terugzending zal door QLUB BV. worden overgeschreven op het rekeningnummer van de klant na ontvangst van de terugzending, deze overschrijving zal binnen de 5 werkdagen worden ontvangen.

ARTIKEL 7. BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Het Nederlandse recht is van toepassing.

Abonneer je op de nieuwsbrief: